SWOND s.r.o. SWOND s.r.o.

 

 

 

Hlavní stránka Služby Prodej Aplikace O společnosti

SWOND s.r.o. Na Plískavě 1525/2 102 00 Praha 10

tel.: 602 646 840 tel.: 271 960 561 fax: 271 960 561 info@swond.cz

 

Vývoj aplikací na zakázku

Podle požadavků zákazníka vytváříme aplikace a informační systémy přesně do konkrétního prostředí Vaší společnosti. Aplikace splňují přísná kritéria na kvalitu, funkčnost a otevřenost. Aplikace se vyvíjejí paralelně s provozem procesů a činností v organizaci zákazníka tak, aby provedení co nejlépe vyhovovalo předepsaným požadavkům. Před započetím vývoje provedeme analýzu celého projektu, procesů a souvislostí a připravíme návrh optimálního řešení problému. Jakmile je po vzájemné diskuzi jasná představa na obou stranách a připraven globální plán, přistoupíme k rozdělení projektu do jednotlivých úrovní tak, aby jsme od obecných pohledů směřovali ke konkrétnímu cíli. Nejprve se připraví hrubý datový model budoucího systému (analýza toku dat), včetně požadavků na vstupy a výstupy dat, požadavků na vzhled a ovládání aplikace a analýzy potřebného vybavení. Z těchto údajů vyplývají i jiné důležité náležitosti, jako je ekonomická a časová náročnost projektu. Následně se na každé úrovni samostatně řeší a dolaďují detaily a jednotlivé části potom skládají do funkčního celku. Vzhledem k typu vývojových prostředí firem BORLAND a MICROSOFT je možné vytvářet aplikace od těch na nejnižší strojové úrovni přes aplikace střední třídy až po náročné tříúrovňové aplikace a aplikace klient-server. Vytvořené aplikace mohou být na straně klienta určeny pro operační systémy MS-DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Linux, případně Windows Mobile, na straně serverů Windows NT server, Windows 2000 server, Windows 2003 server, Windows 2008 server a Linux enterprise server. Databázové aplikace pracují s databázovými servery Oracle, Sybase, Informix, MS SQL Server, InterBase (FireBird) a DB2. Vytvářené aplikace umožňují napojení na Internet (ASP.NET, PHP). Na společný datový zdroj můžete přistupovat z klientských aplikací pro Windows, Linux a nebo přes web prostřednictvím webového prohlížeče, či prostřednictvím PDA a mobilního telefonu. Vytváříme také komplexní internetové aplikace, jako jsou internetové obchody, systémy pro spolupráci s dodavateli, podnikové aplikace přístupné přes internet a další. Cena a doba dodání je u menších aplikací stanovena předem, u rozsáhlejších aplikací se stanoví předem s tím, že si firma vyhrazuje právo na drobnou úpravu ceny nebo doby dodání.

Copyright (C) 2016 SWOND s.r.o.