SWOND s.r.o. SWOND s.r.o.

 

 

 

Hlavní stránka Služby Prodej Aplikace O společnosti

SWOND s.r.o. Na Plískavě 1525/2 102 00 Praha 10

tel.: 602 646 840 tel.: 271 960 561 fax: 271 960 561 info@swond.cz

 

Starší aplikace

Zde uvedené aplikace už nejsou naší společností dále vyvíjeny ani podporovány, vyjma zákazníků, kteří mají uzavřenou servisní smlouvu na podporu produktu. Přesto by mohly zaujmout některé zákazníky a proto je zde uvádíme.

  • Úkoly - Program na evidenci úkolů z porad vedení (představenstva atd.) větších společností. Je vynikajícím pomocníkem pracovníků sekretariátu ředitele. Umožňuje evidovat a sledovat veškerou agendu spojenou s přidělováním a plněním úkolů, vytvářet podklady pro zápisy z porad. Program umožňuje exportovat a inportovat texty s textových editorů (Word atd.) a po importu provést jejich analýzu a zpracování případných úkolů v textu obsažených. Přesto že je program určen převážně ke zmiňovanému účelu, je natolik variabilní, že lze dobře použít i k jiné úkolové evidenci. Je sestaven jako síťová aplikace a je určen pro Windows95/NT.

  • Podatelna - Program na evidenci došlé a odeslané pošty včetně sledování poštovného a plateb došlých faktur. Zadávaní dat je velmi rychlé. Program má vlastní adresář odesílatelů a adresátů. U odchozích zásilek sleduje poštovné jak za celý den tak za jednotlivé zásilky. Umožňuje tisknout poštovní doklady jako je poštovní kniha nebo podací lístky. Data se dají velmi pružně statisticky prohlížet a analyzovat. Program umožňuje přidělení přístupových práv. Je sestaven jako síťová aplikace a je určen pro Windows95/NT.

  • Jednoduché účetnictví - Originální program na vedení jednoduchého účetnictví, na jehož obsluhu nepotřebujete žádné počítačové ani účetní znalosti. Plně automaticky zpracovává kompletní agendu jednoduchého účetnictví (Fakturace, Evidence majetku, Hotovostní pohyby, Evidence zásob - Sklady, DPH, Daňové přiznání atd.) včetně dalších agend pomocných (Databáze zákazníků, Připomínkový systém atd.). Účetní sestavy, jako je peněžní deník, kniha závazků a pohledávek, podklady pro přiznání DPH, daňové přiznání a další, vytváří program zcela automaticky bez zásahu uživatele. Podrobnosti

  • Kniha Jízd - Samostatný modul programu Jednoduché účetnictví, který slouží k vedení knihy jízd pro služební i soukromá vozidla. Umožňuje evidenci neomezeného počtu vozidel najednou. Cesty do knihy jízd se mohou zapsat ručním nebo automatickým způsobem. Pokud je program součástí kompletu jednoduchého účetnictví probíhá mezi knihou jízd a účetním programem automatická datová komunikace.

  • Prodej - Modul programu Jednoduché účetnictví, určený pro rychlý prodej zboží. Jedná se o jakousi elektronickou pokladnu, která je datově napojena na účetní program. Automaticky provádí zápisy do účetnictví a výdej zboží ze skladu. Umožňuje tisk účtenek a použití čárového kódu.

  • Knihovna - Program pro evidenci knih, audio a video kazet, CD disků, časopisů a jiného podobného sortimentu. Data se ukládají do modifikovatelné struktury, kterou si může uživatel přizpůsobit vlastním požadavkům. Program umožňuje provádět různé výpisy a zpracování nad pořízenými daty.

  • Graphic Collection - Programový komplet obsahující jednoduchý bitmapový grafický editor, několik utilit pro práci s obrázky ve formátu PCX a soubor funkcí a procedur pro jednoduché začlenění dat pořízených editorem do programu v jazyce Turbo Pascal. Grafický editor umožňuje mimo kreslení a zpracování grafických dat také vytváření bitmapových animací. Využití kompletu je zejména v oblasti tvorby výukových programů a her.

  • Graphic Helpmate - Samotný grafický editor z kompletu Graphic Collection bez napojení na jazyk Turbo Pascal.

Copyright (C) 2016 SWOND s.r.o.