SWOND s.r.o. SWOND s.r.o.

 

 

 

Hlavní stránka Služby Prodej Aplikace O společnosti

SWOND s.r.o. Na Plískavě 1525/2 102 00 Praha 10

tel.: 602 646 840 tel.: 271 960 561 fax: 271 960 561 info@swond.cz

 

Jednoduché účetnictví - daňová evidence

Tato část je věnována programu Jednoduché účetnictví. Najdete zde obecné informace o programu, rady a tipy na jeho efektivní využití a jiné užitečné informace. Přestože je program původně vytvořen pro vedení jednoduchého účetnictví, lze výborně použít i pro vedení daňové evidence nebo třeba i domácích rozpočtů. Demoverze ke stažení zde!

Několik řádek o ...

Program je koncipován především pro potřeby malých firem a živnostníků. Práce s programem je po počítačové i účetní stránce natolik intuitivní, že sním může pracovat i naprostý laik (účetní i počítačový). Vše je v programu maximálně přizpůsobeno reálnému laickému světu. Uživatel není zatížen zbytečnými účetními formalitami. Provádí v programu pouze to, co se provádí na první pohled i ve skutečnosti. Například když chcete vystavit fakturu, vyberete si v nabídce volbu vystavení faktury, vyplníte a už se o nic nestaráte. Program automaticky určí, do kterých účetních dokladů a jaký se má provést zápis v souvislosti s druhem vystavené faktury. Především se jedná o zápis do peněžního deníku, knihy závazků a pohledávek nebo, pokud je faktura placena v hotovosti, do pokladního deníku. Stejným jednoduchým způsobem se provedou i další účetní úkony (příjem faktury, hotovostní pohyby, bankovní příkazy, příjem a výdej ze skladu, evidence majetku atd.). Nejenom že při všech účetních úkonech provádí program automaticky zápisy do příslušných dokladů, ale také se můžete kdykoli podívat na aktuální daňové přiznání. To program sestaví opět zcela automaticky se všemi náležitostmi (i těmi, které program přímo neeviduje včetně příjmů ze závislé činnosti, kapitálového majetku atd.). Sestava připravená programem tématicky i obsahově odpovídá originálnímu tiskopisu pro daňové přiznání, takže můžete uvedené hodnoty přímo zapsat do originálního tiskopisu (samozřejmě, že příslušné částky jsou i správně zaokrouhleny). Automaticky se také vytvoří i další doklady, jako třeba podklady pro přiznání daně z přidané hodnoty a další. Odpadá také jakákoli závislost uživatele na autorovi programu, jelikož program umožňuje nastavení všech účetních koeficientů (sazby pojistného a DPH, daňové stupně, odpisové sazby majetku, nezdanitelné částky atd.). Pokud uživatel nemá možnost sledovat legislativní změny, může si zažádat o zasílání aktualizací při změně některého koeficientu. Výhodou programu jsou malé nároky na výkon počítače (spokojí se i s PCXT 640kB RAM, HD 20MB, CGA) a také cena, která činí neuvěřitelných 450,-Kč.

Obecné příklady účtování

1. Vystavení a zaplacení faktury

V nabídce Fakturace vyberete funkci Vystavení faktury. Ze seznamu vašich zákazníků (kteří jsou umístěni v databance programu) zvolíte toho, kterému chcete vystavit fakturu. Program zobrazí editační nabídky s údaji do hlavičky faktury a předmětem fakturace. Předměty fakturace můžete zadat nebo vybrat zboží ze skladu. Po vyplnění uložíte, případně vytisknete a máte hotovo. Po zaplacení faktury zákazníkem zvolíte funkci Zaplacení faktury a potvrdíte, že nezaplacená faktura byla zaplacena, případně opravíte náležitosti zaplacení (neuhrazení celé částky, změna způsobu zaplacení atd.). Program vyplňuje všechny údaje automaticky sám, Vy jen provádíte změny toho, co chcete jinak. Zde je popsaný celý proces s vystavenou fakturou. Nic dalšího již neprovádíte. Zaúčtování a zapsání do příslušných dokladů provedl program automaticky.

2. Zapsání a zaplacení přijaté faktury

V nabídce Fakturace vyberete funkci Evidence přijatých faktur. V editační nabídce upřesníte příslušné údaje. Pokud byla faktura za nákup zboží nebo materiálu, umožní Vám program přijmout zboží do skladu nebo, pokud byla faktura za nákup investičního majetku, zaevidování investičního majetku. Jestliže se rozhodnete platit fakturu převodem z účtu, potvrdíte zaplacení při zapisování bankovního výpisu nebo při zaplacení v hotovosti při zapisování hotovostního výdaje. Pokud je faktura placena ihned v hotovosti, nemusíte dělat nic. Program automaticky vygeneruje hotovostní výdej. Zde je popsaný celý proces s přijatou fakturou. Nic dalšího již neprovádíte. Zaúčtování a zapsání do příslušných dokladů provedl program automaticky.

3. Vložení peněz na účet

V nabídce Registrace vyberete funkci Vložit peníze na účet. Zadáte částku, kterou jste vložili a to je vše. Potom při zapisování bankovního výpisu určíte funkcí Potvrzení vkladu a výběru, že částka byla připsána na účet. Zde je popsaný celý proces s vkladem na účet. Nic dalšího již neprovádíte. Zaúčtování a zapsání do příslušných dokladů provedl program automaticky.

Konkrétní příklady účtování

1. Nákup zboží a jeho zapsání do skladu

V nabídce Fakturace vyberete funkci Evidence přijatých faktur. Zadáte údaje o faktuře se zbožím a potom vyberete v editační nabídce položku Přidat do zásob. Z číselníku zboží zvolíte druh zboží a zadáte jeho množství. Uložíte a indikační hodnota vedle položky Přidat do zásob se sníží o hodnotu přijatého zboží. Další druh zboží můžete přijmout opětovným výběrem položky.

2. Zapsání výrobků do skladu

Pro přijmutí výrobků do skladu slouží v nabídce Fakturace podnabídka Evidence zásob a v ní funkce Interní příjem. Ovládání je stejné, jako při klasickém příjmu do skladu.

3. Prodej zboží na prodejně

Na prodej zboží nebo výrobků můžete použít funkci Vystavení faktury a zákazníkovi tisknout na Vaší tiskárně buď klasické faktury, nebo zjednodušené daňové doklady (oba druhy se tisknou funkcí pro tisk faktury), jejichž tisk lze zapnout v nabídce Nastavení v podnabídce Automaticky do faktury u funkce Zjednodušené dokl.. Zákazníkovi můžete také vytisknout pouze příjmový doklad k vystavené faktuře funkcí Příjmový doklad v podnabídce Doplňující doklady. To je jeden způsob prodeje zboží. Další možnost je vypisovat zákazníkům paragony nebo účtenky ručně (nebo tisknou třeba z elektronické pokladny) a do programu zapsat tyto účtenky i včetně výdeje zboží ze skladu funkcí Příjem v hotovosti v podnabídce Jiný účet (buď jednotlivě nebo (a to je pravděpodobnější) jako denní tržbu celkem). Danou funkci lze použít i pro zápis paragonů a účtenek i za jiné příjmy (třeba služby atd.).

4. Výdej materiálu do výroby

Pro odepsání použitého materiálu pro výrobu (nebo i jiné účely) ze skladu slouží funkce Výdej do nákladů - spotřeba (výroba) v podnabídce Evidence zásob.

5. Zaevidování investičního majetku

Nejprve provedete zapsání přijaté faktury za daný majetek funkcí Evidence přijatých faktur. V ní určíte u položky Placena za volbu Nákup HIM NIM FIM. Po vyplnění údajů o faktuře se automaticky zobrazí nabídka pro zaevidování majetku. Údaje vyplníte podle druhu majetku.

6. Zaevidování neinvestičního majetku

Neinvestiční majetek přijmete nejprve do skladu jako zboží (známým způsobem z bodu 1). Potom jej zařadíte do evidence funkcí Výdej do nákladů - Neinvestiční majetek.

7. Zapsání paragonů za nákup spotřebního materiálu a jiných drobných věcí

Paragony za nákup kancelářský potřeb, za drobné služby a jiné drobné výdaje na které nemáte fakturu zapíšete funkcí Výdaj v hotovosti v podnabídce Jiný účet.

8. Zapsání poplatků a úroků z účtu

Při zapisování údajů podle bankovního výpisu musíte zapsat i položky, na které v programu není specifická funkce. Jsou to zejména poplatky za vedení účtu a úroky, ale také platby provedené trvalým příkazem atd. K zapsání těchto položek použijete funkce Příjem na účtu a Výdaj na účtu v podnabídce Jiný účet a to podle typu dané položky.

Copyright (C) 2016 SWOND s.r.o.